Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viajakniejaktak jakniejaktak
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viamrdrunkteen mrdrunkteen
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viamrdrunkteen mrdrunkteen
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viamrdrunkteen mrdrunkteen
4228 9c6c
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamrdrunkteen mrdrunkteen

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viamrdrunkteen mrdrunkteen
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viamrdrunkteen mrdrunkteen
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrdrunkteen mrdrunkteen
4146 591a
Reposted fromtwice twice viamrdrunkteen mrdrunkteen
4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamrdrunkteen mrdrunkteen
A może ja po prostu już na nikogo nie zasługuję?
— 11:26
Reposted fromsouxie souxie viamrdrunkteen mrdrunkteen
5459 77d0 500
Reposted fromdivi divi viamrdrunkteen mrdrunkteen

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viamrdrunkteen mrdrunkteen
3268 87e1 500

funnypicsdept:

Very high quality deep sleeping

Reposted fromdivi divi viamrdrunkteen mrdrunkteen
3021 c181 500

M. Hłasko

9160 ea54
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted fromfitvet fitvet viamrdrunkteen mrdrunkteen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl